Skip to content

Project team

  • Leo Bloemhard: Initiatiefnemer en projectleider ()
  • Gerard van Haren: Initiatiefnemer en plv. projectleider ()
  • Robbert van Leeuwen: Projectlid, Historicus en Researcher ()
  • Gerda Thomas: Projectlid ()
  • Herbert Steffin: Projectsecretaris ()
  • Ineke Bakker: Projectlid ()

De volgende personen hebben waardevolle bijdrages geleverd aan het project. KNIL Verzet 1942 Timor:

  • Brad Zylstra: Mede Projectinitiator, onze man in Australië en research in Australië ()
  • Peter de Vrijer: Projectbijdrages, archiefmateriaal
  • Bas Kreuger: Projectbijdrages en Militair Historische expertise ()

Als u vragen hebt, kunt u een email sturen naar of naar een projectlid.

De Project betrokkenen

Leo Bloemhard

Leo Bloemhard

Gerard van Haren

Gerard van Haren

Brad Zylstra

Brad Zylstra

Herbert Steffin

Herbert Steffin

Robbert van Leeuwen

Robbert van Leeuwen

Gerda Razoux Schultz

Gerda Thomas

Ineke Bakker

Ineke Bakker

Bas Kreuger

Bas Kreuger